انواع واشر سرسیلندر ، انواع واشر در سوپاپ ، انواع کیت و اتصالات اگزوز ، انواع بغل اگزوزها و محافظ اگزوز ،

انواع اورینگ ها، انواع منی فولدها ، دو راهی سه راهی و درب ترموستات ، عایقهای حرارتی ، واشر کامل ها و ...