خطر عقب صبا👈 ۹۰۰۰۰۰

✅خطر عقب ۱۳۱ 👈۹۰۰۰۰۰

✅خطر ڪامل ۵۹ 👈۴۸۰۰۰۰

✅خطر عقب وانت جدید 👈۲۱۰۰۰۰

 

✅راهنما ڪامل ۵۹ 👈۱۲۰۰۰۰

✅راهنما پارڪ پراید👈۱۰۵۰۰۰

✅راهنما پارک پژو زرد👈۱۰۵۰۰۰

✅راهنما پارڪ پژو حبابدار👈۱۰۵۰۰۰

✅راهنما داخل سپر پراید(با سوکت)👈 ۸۵۰۰۰

 

✅طلق خطر عقب صبا 👈۲۲۵۰۰۰

✅طلق خطر ۱۳۱👈 ۱۹۵۰۰۰

✅طلق راهنما پیکان 👈۹۰۰۰۰

✅طلق خطر ۵۹👈 ۲۴۵۰۰۰

✅طلق خطر عقب وانت👈 ۸۵۰۰۰

✅طلق جلو۱۳۱ ڪریستال ۲۶۵۰۰۰

✅طلق جلو ۱۳۲ڪریستال 👈۳۵۰۰۰۰

✅طلق جلو صبا ڪریستال👈 ۱۶۵۰۰۰

 

✅شیشه چراغ پژو👈 ۱۳۰۰۰۰

✅شیشه چراغ پیڪان 👈۱۵۰۰۰۰

✅شیشه مه شڪن پارس تڪ جعبه👈 ۹۰۰۰۰

✅شیشه مه شڪن سمند تڪ جعبه 👈 ۹۰۰۰۰

✅شیشه مه شڪن ۲۰۶تگ جعبه👈 ۹۰۰۰۰

✅شیشه مه شڪن slxتڪ جعبه👈 ۹۰۰۰۰

 

✅زیر باطری فلزی 👈۳۲۰۰۰۰

✅زیر باطری پلاستیڪی 👈۷۵۰۰۰

 

✅قاب پلاڪ پراید 👈 ۷۵۰۰۰

 

✅لنز(طلق) جلو سمند👈 ۹۵۰۰۰۰

✅لنز(طلق)جلو پارس 👈۹۵۰۰۰۰

✅لنز(طلق)جلو ۲۰۶ 👈۱۰۵۰۰۰۰

 

✅بست اطراف باطری پراید👈 ۱۱۰۰۰۰

✅بست اطراف باطری پژو👈۱۱۰۰۰۰ 

 

✅هوا ڪش انژڪتور پراید👈 ۲۶۰۰۰۰

✅هواکش پیکان اوژن👈۲۰۰۰۰۰

 

✅جلو پنجره سمند👈 ۴۳۰۰۰۰

✅جلو پنجره پراید رنگی 👈۴۶۰۰۰۰

✅جلو پنجره پیڪان 👈 ۲۴۰۰۰۰

✅جلو پنجره ۴۰۵رنگی👈۷۵۰۰۰۰

✅جلو پنجره پارس رنگی 👈۸۵۰۰۰۰

 

✅زه اطراف پراید👈۳۴۰۰۰۰

✅زه اطراف پارس👈۸۸۰۰۰۰

✅زه اطراف سمند👈۳۹۵۰۰۰

✅زه اطراف۴۰۵👈۳۹۰۰۰

 

✅اینه چسبی داخل 👈 ۱۹۵۰۰۰

✅آینه تاشو پراید و پیکان👈۳۸۰۰۰۰

✅آینه وانتی باردو👈۶۸۰۰۰۰

✅آینه پژو دستی جدید👈 ۷۲۰۰۰۰

✅آینه پژو برقی جدید👈 ۱۶۵۰۰۰۰

 

✅مه شڪن ۱۳۲ 👈 ۳۰۰۰۰۰

 

✅گل پخش کن پراید عقب و جلو👈 ۴۲۰۰۰

 

✅راهنما بغل گلگیر ۴۰۵👈۳۳۰۰۰

✅راهنما بغل گلگیر پراید 👈۳۲۰۰۰

✅راهنما بغل گلگیر سمند👈۳۶۰۰۰

✅راهنما بغل گلگیر ۲۰۶👈۴۶۰۰۰

 

✅مه شکن ۲۰۶👈۷۵۰۰۰۰

✅مه شکنslx👈 ۷۰۰۰۰

✅مه شکن پارس👈۷۰۰۰۰۰

 

✅زیر داشبورد پیڪان 👈 ۵۸۰۰۰۰

✅زه سینی کاپوت و صندوق👈۱۶۵۰۰۰

✅زه دور چراغ پیکان 👈۳۴۵۰۰۰

 

✅چراغ جلو صبا 👈۹۵۰۰۰۰

✅چراغ جلو پیڪان قدیم👈 ۱۴۰۰۰۰۰

✅چراغ جلو پژو 👈 ۹۵۰۰۰۰

✅چراغ سقف پراید 👈 ۸۵۰۰۰

✅چراغ جلو ۱۳۱👈 ۱۷۰۰۰۰۰

✅چراغ جلو پیکان جدید 👈۱۷۰۰۰۰۰