عایق حرارت گیر (محافظ حرارتی اگزوز) 'TSP'

 

⭕پراید

   قیمت : 42.000تومان

 

⭕پژو206

   قیمت : 115.000تومان

 

⭕سمندEF7

   قیمت : 135.000تومان

 

⭕دنا توربو

    قیمت : 135.000تومان

 

 

 عایق حرارت گیر 'TSP'

 

⭕پژوXU7 (یورو۴ / یورو۲)

➖ساپکو

   قیمت : 36.000تومان

➖آلومینایز

   قیمت : 34.000تومان

➖آبکاری

   قیمت :31.000تومان

 

پوسته گیربکس ' مگاموتور '

 

⭕پراید

➖بزرگ

   قیمت : 700.000تومان

➖کوچک

   قیمت : 400.000تومان

 

⭕ تیبا

➖بزرگ

   قیمت : 720.000تومان

➖کوچک

   قیمت : 410.000تومان

 

⭕ساینا

➖بزرگ

    قیمت : 730.000تومان

➖کوچک

    قیمت : 415.000تومان