قطعات یدکی 

🚗پراید(131-132-141-111-151) : 

 

⚙️دیشلی پراید یورو۴ و تیبا شرکتی

⚙️کمک فنر عقب کره ای پراید شرکتی

⚙️کمک فنر جلو چپ و راست کره ای پراید شرکتی

⚙️تیغه برف پاک کن پراید شرکتی

⚙️واشر کامل پراید شرکتی

⚙️زیر باطری پلاستیکی پراید شرکتی

⚙️میل لنگ پراید شرکتی

⚙️سرسیلندر پراید شرکتی

⚙️درب سوپاپ یورو ۴ پراید شرکتی

⚙️کنیستر پراید شرکتی

⚙️توپی چرخ جلو جدید پراید شرکتی

⚙️پینیون کیلومترشمار پراید شرکتی

⚙️دنده پینیون پراید شرکتی

⚙️پینیون جعبه فرمان پراید شرکتی

⚙️پولی هرزگرد پراید شرکتی

⚙️تسمه تایم پراید رایکالتون شرکتی

⚙️تسمه دینام صاف پراید رایکالتون شرکتی

⚙️تسمه کولر پراید رایکالتون شرکتی

⚙️تسمه هیدرولیک ۹۳۹ پراید رایکالتون شرکتی

⚙️واشر سرسیلندر پراید شرکتی

⚙️لوله فرعی پراید شرکتی

⚙️واترپمپ پراید شرکتی

⚙️لوله اصلی پراید شرکتی

⚙️اهرم انتهایی ماهک ۳و۴ پراید شرکتی

⚙️اهرم انتهایی ماهک ۵ و عقب پراید شرکتی

⚙️سیم کلاچ پراید شرکتی

⚙️انگشتی سوپاپ ۱و۲ پراید شرکتی

⚙️انگشتی سوپاپ ۳و۴ پراید شرکتی

⚙️انگشتی سوپاپ ۱و۲ با تایپیت یورو ۴ شرکتی

⚙️انگشتی سوپاپ ۳و۴ با تایپیت یورو ۴ شرکتی

⚙️بلبرینگ دیفرانسیل پراید شرکتی

⚙️بلبرینگ ته میل لنگ پراید شرکتی

⚙️بلبرینگ جلو شفت اصلی پراید شرکتی

⚙️بلبرینگ عقب شفت اصلی پراید شرکتی

⚙️بلبرینگ جلو شفت دوم پراید شرکتی

⚙️بلبرینگ عقب شفت دوم پراید شرکتی

⚙️بلبرینگ تسمه سفت کن پراید شرکتی

⚙️بلبرینگ داخلی چرخ عقب پراید شرکتی

⚙️بلبرینگ بیرونی چرخ عقب قدیم پراید شرکتی

⚙️بلبرینگ بیرونی چرخ عقب جدید پراید شرکتی

⚙️خار سر میل لنگ پراید شرکتی

⚙️دوشاخ بلبرینگ پراید شرکتی

⚙️گردگیر میل تعویض دنده پراید شرکتی

⚙️گردگیر سیلندر ترمز چرخ جلو پراید شرکتی

⚙️دیسک ترمز چرخ جلو پراید شرکتی

⚙️ریل عمودی شیشه درب جلو چپ و راست پراید شرکتی

⚙️دیاق چراغ جلو چپ و راست پراید شرکتی

⚙️لنت ترمز جلو پراید شرکتی

⚙️فشنگی دنده عقب پراید شرکتی

⚙️بوش اهرم دوشاخ کلاچ پراید شرکتی

⚙️فشنگی درجه آب(شمع حرارتی) پراید شرکتی

⚙️وایر شمع کاربرات کره ای پراید شرکتی

⚙️وایر شمع زیمنس پراید شرکتی

⚙️ درب رادیات فلزی پراید شرکتی

⚙️درب رادیات پلیمری پراید شرکتی

⚙️ درب روغندان پراید شرکتی

⚙️مقسم روغن پراید شرکتی

⚙️پولی میل سوپاپ پراید شرکتی

⚙️دنده سر میل لنگ پراید شرکتی

⚙️مغزی کشویی ۳و۴ پراید شرکتی

⚙️مغزی کشویی ۱و۲ پراید شرکتی

⚙️چشمی شیشه شوی پراید شرکتی

⚙️لوازم ترمز چرخ عقل پراید شرکتی

⚙️کاسه نمد اهرم دیفرانسیل پراید شرکتی

⚙️دسته موتور شماره ۱ و۲ و۳ پراید شرکتی 

⚙️شمع موتور پراید شرکتی

 

🚙تیبا ۱و۲ - ریو - ساینا - کوئیک : 

 

⚙️لنت ترمز چرخ جلو تیبا و ریو شرکتی

⚙️لنت ترمز عقب کاسه ای تیبا ریو شرکتی

⚙️بلبرینگ دیفرانسیل تیبا شرکتی

⚙️تسمه دینام چند شیاره تیبا و ریو رایکالتون شرکتی

⚙️تسمه کولر ۹۴۵ تیبا رایکالتون شرکتی

⚙️درپوش سنسور سرعت یورو۴ و تیبا شرکتی

⚙️لیور دنده تیبا شرکتی

⚙️دیسک ترمز چرخ جلو تیبا و ریو شرکتی

⚙️بلبرینگ کلاچ تیبا شرکتی

⚙️وایر شمع تیبا شرکتی

⚙️اهرم دو شاخ کلاچ دمپردار تیباویورو۴ شرکت

ی

⚙️رام زیر موتور تیبا شرکتی

⚙️دیسک کلاچ ۲۱۵ میلیمتری تیبا شرکتی

⚙️واشر سرسیلندر تیبا شرکتی

⚙️دسته موتور شماره ۱و۲و۳ تیبا شرکتی

⚙️درب رادیاتور ریو شرکتی

⚙️سنسور ABS چرخ جلو تیبا شرکتی

⚙️ضربه گیر دوشاخ کلاچ تیبا ریو شرکتی

⚙️قاب راهنمای تیبا شرکتی

⚙️قاب راهنمای ساینا شرکتی

⚙️کیت کلاچ ریو شرکتی

⚙️کابل گاز تیبا شرکتی

 

🚗پراید(131-132-141-111-151) : 

 

⚙️شمع موتور پراید یورو۴ شرکتی

⚙️اهرم تمز دستی پراید شرکتی

⚙️ماهک 1 و2 پراید شرکتی

⚙️سگ دست چپ جدید(بلبرینگ دو ردیف) پراید شرکتی

⚙️گیج روغن پراید شرکتی

⚙️قفل فرمان دوبل کلاغی ALL پراید شرکتی

⚙️خار سر میل لنگ پراید شرکتی

⚙️کاسه نمد سر شفت اصلی گیربکس(جدید) پراید شرکتی

⚙️سنسور دمای آب (سر مشکی )پراید شرکتی

⚙️کیت کلاج پراید شرکتی

⚙️سنسور اکسیژن بالایی زیمنس یورو 4 پراید شرکتی

⚙️دنده برنجی 1 پراید شرکتی

⚙️کنیتر بنزین انژکتور پراید و تیبا (با لوله) شرکتی

⚙️سیم درب صندوق فول صبا شرکتی

⚙️اهرم واسطه تعویض دنده (سماوری ) یورو 4 پراید شرکتی

⚙️مجموعه واشر کامل موتور پراید یورو 2 شرکتی

⚙️لنت ترمز عقب کامل پراید شرکتی

⚙️سیم کلاج پراید (تا قبل از 95) شرکتی

⚙️استارت پراید شرکتی

⚙️بلبرینگ دیفرانسیل پراید شرکتی

⚙️اکسل عقب بدون بوش ABS پراید شرکتی

⚙️جعبه فرمان با سیبک پراید شرکتی

 

🚙تیبا ۱و۲ - ریو - ساینا - کوئیک : 

 

⚙️ کیت کامل دنده هرزگرد دیفرانسیل تیبا شرکتی

⚙️میل اسبک تک سوراخه تیبا - ساینا - کوئیک شرکتی

⚙️محافظ درب باک تیبا- ساینا-کوئیک شرکتی

⚙️محافظ درب باک تیبا 1 شرکتی

⚙️نوار دور صندوق تیبا شرکتی

⚙️موتور برف پاک کن جلوی تیبا شرکتی

⚙️ست وایر شمع تیبا-ساینا شرکتی

⚙️کیت لوازمترمز چرخ جلو تیبا شرکتی

⚙️پولی واتر پمپتیبا شرکتی

.