انگشتی سوپاپ۱و۲(شرکتی)پراید

✅انگشتی سوپاپ ۳و۴(شرکتی)پراید

✅بلبرینگ دیفرانسیل(شرکتی)پراید

✅توپی‌چرخ‌جلودوردیفه(شرکتی)پراید

✅فشنگی درجه آب(شرکتی)پراید

✅قاب تسمه تایم بالایی(شرکتی)پراید

✅گردگیر کمک جلو(شرکتی)پراید

✅کاسه‌نمدچرخ‌عقبpos(شرکتی)پراید

✅فنرلول جلو(شرکتی)پراید

✅فنرلول عقب(شرکتی)پراید

✅درپوش‌کاسه‌نمددار(شرکتی)پراید

✅درب رادیاتور(شرکتی)پراید

✅تیغه‌برف‌پاک‌کن‌جلو(شرکتی)پراید

✅موتوربرف‌پاک‌کن(شرکتی)پراید

✅فنرلول عقب(شرکتی)تیبا

✅فنرلول جلو(شرکتی)تیبا

✅لوله فرعی(شرکتی)پراید

✅پولی هرزگردبدون پایه(شرکتی)پراید

✅سیم‌کلاچ‌تاقبل ۹۵(شرکتی)پراید

✅فیلتر روغن(شرکتی)تیباوپراید

✅مغزی کشویی۱و۲(شرکتی)پراید

✅لوازم ترمزجلو(شرکتی)پراید

✅سیم کلاچ دمپردار(شرکتی)پراید

✅پولک سیلندر وسرسیلندر(شرکتی)پراید

✅پولک سیلندر وسرسیلندرکاسه نمد(شرکتی)پراید