لیست قیمت ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ دیسک و صفحه 

 

PHC VALEO 

پراید ۷/۹۰۰/۰۰۰ ﷼

تیبا ۲۰۰ ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ ﷼

پژو ۴۰۵ معمولی ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ ﷼

پژو ۴۰۵ زانتیایی ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ ﷼   

۲۰۶ تیپ ۵ ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ ﷼

رانا ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ ﷼

 

SECO 

پراید سفارش سایپا اصلی ۷/۳۰۰/۰۰۰ ﷼

پراید سکو جدید ۶/۵۰۰/۰۰۰ ﷼

تیبا ۲۰۰ ۹/۷۰۰/۰۰۰ ﷼ 

ریو ۹/۸۰۰/۰۰۰ ﷼

پژو ۴۰۵ ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ﷼

پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ ﷼

رانا ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ ﷼

 

G.TEXT   

ساینا . کوئیک . تیبا جدید سایز ۲۱۵ 

                        ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ ﷼

 

EXEDY  

 

پراید ۳ تیکه ۷/۷۰۰/۰۰۰ ﷼

تیبا ۲۰۰ ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ ﷼ 

پژو ۴۰۵ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ﷼

۲۰۶ تیپ ۵ _رانا ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ ﷼

 

VALEO کارتون سبز  

    ال نود ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ ﷼ L90         

 

Harrington

زانتیا ۲۰۰۰ ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ﷼

 

دیسک و صفحه کامل S300 ARIO ZOTY

برلیانس ۲۲۰ کلاچ برقی 

     ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ ﷼ VALEO  

 

به دلیل نوسانات ارز قیمت ها تقریبی میباشد . 

 

بزرگترین مرکز پخش دیسک و صفحه 

 

نمایندگی و عاملیت پخش ( دست اول )

 

VALEO . PHC VALEO . EXEDY . LUK . SECO .    

Harrington . G.TEXT