اویل پمپ ٤٠٥ شرکتی ٢٣٥٠٠٠

میلنگ ٤٠٥ ٨٤٠٠٠٠

تسمه تایم ٤٠٥ دایکو شرکتی ٢١٥٠٠٠

سرسیلندر لخت دوگانه شرکتی ٢٣٥٠٠٠٠

واتر پمپ ٤٠٥ شرکتی ٢٤٥٠٠٠

تسمه تایم ٢٠٦ تیپ ٥ شرکتی ٤٥٠٠٠٠

موتور فن خاری ٤٠٥ شرکتی ٢٨٧٠٠٠

لنت جلو تسکتار ٤٠٥ ٣٠٥٠٠٠

هرزگرد دینام ٤٠٥ شرکتی ٥٩٥٠٠٠

لنت جلو LPR ٤٠٥ شرکتی ١٦٥٠٠٠

لنت جلو فردو ٤٠٥ شرکتی ١٦٥٠٠٠

شاتون و پیستون سمند ملی شرکتی ١٢٩٩٠٠٠

پیستون ٢٠٦ تیپ ٥ با گژنپین شرکتی ٥٥٠٠٠٠

 

کمک جلو ۴۰۵ عظام ۴۸۰/۰۰۰۰

 

پخش لوازم یدکی 

💢موتور فن405 و پراید EMCO

 

امکو #امکو 

💥250000💥

 

❗️کمترین تعداد ۲۴ عدد فاکتور میشود❗️

 

#عظام 

 

💢کمک عقب جلو پراید cng

💥313000💥