دیسک چرخ جلو ۴۰۵ شرکتی (دست)

۵۲۰۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۱ ( )

 

دنده پینیون بزرگ ۴۰۵ شرکتی

۲۳۰۰۰۰ ریال

 

دنده پینیون کوچک ۴۰۵ شرکتی

۱۳۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۱ ( )

 

تسمه تایم ۴۰۵ دایکو شرکتی

۲۲۰۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۱ ( )

 

مهره آب آبی ۴۰۵ شرکتی

۴۶۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۱ ( )

 

فشنگی روغن ۴۰۵ شرکتی

۳۰۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۱ ( )

 

تسمه ۱۶۶۰ پاورگریپ

۱۵۰۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۱ ( )

 

اویل پمپ ۴۰۵ شرکتی

۲۴۸۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۱ ( )

 

سیم ترمز دستی وسط ۴۰۵ شرکتی

۴۵۰۰۰۰ ریال

 

سیم ترمز دستی چپ ۴۰۵ شرکتی

۳۱۵۰۰۰ ریال

 

سیم ترمز دستی راست ۴۰۵ شرکتی

۳۰۵۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۱ ( )

 

فولی واتر پمپ پراید شرکتی

۵۱۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۱ ( )

 

پایه دسته موتور شماره ۲ پراید

۱۶۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۱ ( )

واشر سر سیلندر ۴۰۵ اورجینال

۱۳۵۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۱ ( )

 

میل ماهک کوتاه ۴۰۵ دنا قطعه

۱۴۰۰۰۰ ریال

 

میل ماهک بلند ۴۰۵ دنا قطعه

۱۴۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۱ ( )

 

میل فرمان پیکان راد فرمان

۲۹۰۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۱ ( )

 

لوله ترمز کوتاه پیکان

۹۰۰۰۰ ریال

 

لوله ترمز بلند پیکان

۱۰۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۱ ( )

 

لوازم ۵۴۷ لاکید 

۹۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۱ ( )

 

لوازم کاربراتور پراید CBS

۹۰۰۰۰۰ ریال

 

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۱ ( )

 

لوازم ۲۶۱۵ نلسون

۸۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۱ ( )

 

لنت عقب ۴۰۵ آسیا

۱۶۵۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۱ ( )

 

لاستیک موجگیر پیکان رزن یدک

۳۳۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۱ ( )

 

لاستیک نر و ماده کمک عقب پراید رزن یدک

۴۲۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۱ ( )

 

لاستیک تیغه ۴۰۵

۱۷۰۰۰۰ ریال 

 

لاستیک تیغه سمند و ۲۰۶

۱۸۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۱ ( )

 

گردگیر جعبه فرمان ۴۰۵ رزن یدک

۱۶۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۱ ( )

 

کمک فنر جلو پراید ایندامین

۲۸۵۰۰۰۰ ریال

 

کمک فنر عقب پراید ایندامین

۲۸۵۰۰۰۰ ریال

 

کمک فنر جلو ۴۰۵ ایندامین

۴۲۰۰۰۰۰ ریال

 

کمک فنر عقب ۴۰۵ ایندامین

۳۳۰۰۰۰۰ ریال

 

کمک فنر جلو تیبا ایندامین

۳۵۰۰۰۰۰ ریال

 

کمک فنر عقب تیبا ایندامین

۳۰۰۰۰۰۰ ریال

 

کمک فنر جلو پیکان ایندامین

۳۶۵۰۰۰۰ ریال

 

کمک فنر عقب پیکان ایندامین

۲۷۰۰۰۰۰ ریال

 

کمک فنر جلو نیسان ایندامین

۲۷۵۰۰۰۰ ریال

 

کمک فنر عقب نیسان ایندامین

۲۷۵۰۰۰۰ ریال

 

( )

 

۰۰.۰۵.۱۱ ()

 

سفت کن تایم ۳۱۵ جدید و قدیم

۳۶۵۰۰۰۰ریال

 

کاسه چرخ عقب ۳۱۵

۲۰۰۰۰۰۰ ریال

 

#چینی 

()

 

۰۰.۰۵.۰۱۱()

 

کاسه چرخ عقب ۱۱۰ ساده

۱۹۰۰۰۰۰ ریال

()