پخش یدکی 

🔴سرپلوس عظام :

 

✅20ساده ۲۳۷/۰۰۰ تومان

 

✅20ای بی اس ۲۶۵/۰۰۰ تومان

 

✅22 خار کافکو ۲۸۵/۰۰۰ تومان

 

لینک :  

https://t.me/

 

🔴موتورفن خاری عظام :

 

✅قیمت ۲۳۷/۰۰۰ تومان

 

💢کارتن ۱۶ تایی💢

 

لینک :

 

https://t.me/

 

🔴پیستون ۲۰۶ تیپ ۵ عظام :  

 

✅استاندارد ۵۵۵/۰۰۰ تومان

 

✅025 ۶۳۵/۰۰۰ تومان

 

✅050 ۶۳۵/۰۰۰ تومان

 

لینک کانال :

 

https://t.me/

 

🔴سرپلوس عظام تیبا :

 

✅قیمت ۲۹۵/۰۰۰ تومان

 

لینک :

 

https://t.me/

 

🔴سه شاخه عظام :

 

✅۱۹ خار قیمت ۵۸/۰۰۰ تومان

 

✅۲۰خار قیمت ۵۸/۰۰۰ تومان

 

✅۲۲ خار قیمت ۷۹/۰۰۰ تومان

 

✅۲۴خار قیمت ۷۹/۰۰۰ تومان

 

💢تعداد💢

 

لینک :

https://t.me/

 

🔴پمپ بنزین با صافی بیرون باک 405 :

 

✅فرانتک

 

✅قیمت ۴۱۰/۰۰۰ تومان

 

لینک :

https://t.me/

 

🔴سرسیلندر 405 عظام :

 

✅خالی دوگانه ۲/۱۷۰/۰۰۰ تومان

 

✅کامل دوگانه ۳/۲۳۰/۰۰۰ تومان

 

لینک :

 

https://t.me/

 

🔴کیت کلاچ عظام :

 

✅ساینا ۱/۰۶۰/۰۰۰ تومان

 

✅تیبا ۹۷۰/۰۰۰ تومان

 

💢کارتن ۵ دستی 💢

 

لینک :

 

https://t.me/

 

🔴بوش و پیستون عظام 405 :

 

✅قدیم ۵۹۰/۰۰۰ تومان

 

✅جدید ۵۹۰/۰۰۰ تومان

 

لینک :

 

https://t.me/

 

🔴دیسک چرخ پراید

 

🔴دیسک چرخ ۴۰۵ 

 

🔴دیسک چرخ تیبا

 

✅عظام موجود شد