پخش یدکی عظام

 


🔴سرسیلندر 405 عظام :

✅خالی دوگانه  ۲/۱۷۰/۰۰۰  تومان

✅کامل دوگانه   ۳/۲۳۰/۰۰۰ تومان

لینک :

https://t.me/

🔴سرسیلندر پراید انژکتور :

✅خالی ۱/۶۰۰/۰۰۰   تومان

✅کامل زیمنس  ۲/۶۹۵/۰۰۰  تومان

لینک :

https://t.me/

🔴کمک فرمان ۴۰۵ عظام :

✅قیمت ۲۶۰/۰۰۰  تومان

لینک :

https://t.me/

🔴کیت کلاچ 405 عظام پلاس :

✅قیمت  ۱/۱۳۰/۰۰۰  تومان

لینک :

https://t.me/

🔴بوش و پیستون ۴۰۵ عظام :

✅قیمت  ۶۱۰/۰۰۰  تومان

لینک :

https://t.me/

🔴سرپلوس عظام تیبا :

✅قیمت ۳۰۸/۰۰۰  تومان

لینک :

https://t.me/

🔴کمک جلو پیکان عظام :

✅قیمت ۴۴۰/۰۰۰  تومان

لینک :

https://t.me/

🔴کمک ۴۰۵ عظام :

✅کمک جلو ۴۰۵   ۴۶۰/۰۰۰  تومان

✅کمک عقب ۴۰۵    ۳۵۰/۰۰۰  تومان

لینک کانال :

https://t.me/

🔴سرپلوس ۲۴ خار ای بی اس عظام :

✅قیمت ۳۲۰/۰۰۰  تومان

لینک :

https://t.me/

🔴افتامات دینام 405 جدید عظام :

✅قیمت ۴۱۰/۰۰۰  تومان

لینک :

https://t.me/

🔴پیستون عظام پراید :

✅چهارسایز موجود 

✅قیمت ۲۴۰/۰۰۰ تومان

💢کارتن ۱۶ دستی💢

لینک :

https://t.me/

 

کاسه چرخ عقب پراید قدیم عظام : ۱۳۰۰۰۰ تومان
🔻کاسه چرخ عقب پراید جدید عظام : ۱۳۰۰۰۰ تومان
🔻 کاسه چرخ عقب پراید ABS عظام : ۱۳۵۰۰۰ تومان
🔻 کاسه چرخ عقب تیبا  ABS عظام : ۱۶۶۰۰۰ تومان

🔻 کاسه چرخ عقب ۴۰۵ عظام : ۱۹۵۰۰۰ تومان

🔻 کاسه چرخ عقب ۲۰۶ تیپ ۲ عظام : ۲۱۳۰۰۰ تومان
🔻 کاسه چرخ عقب پیکان عظام : ۱۶۶۰۰۰ تومان