فروشگاه
تسمه های AL MASAR 

دینام پراید دنده ای
کولر پراید دنده ای
دینام پیکان دنده ای
شیاری پراید ۸۸۵،۹۳۰،۹۴۵
دینام نیسان
پژو TU5    ۸۵۵
دینام ۴۰۵
دینام تیپ ۵
پژو 1253 
پراید و تیبا 885 و 930 و 945

میلنگ پراید 
میلنگ پیکان 
میلنگ پژو ۴۰۵ 
میلنگ روا

چدن فولاد

کاسه چرخ پراید قدیم
کاسه چرخ پراید جدید
کاسه چرخ پراید abs
دیسک چرخ پراید
دیسک چرخ ۴۰۵

رسید

دینا پارت 
رله بوق شیشه ای ۶۰‌ آمپر 
قاب تسمه تایم‌ پراید 
مهره روغن ۴۰۵
ترموستات ۷۶ درجه پراید 
درجه باک ۴۰۵‌
درجه باک ۲۰۶
درب رادیاتور پراید فلزی و پلیمری
ترموستات ۷۵ درجه ۴۰۵ 
ترموستات ۸۳ درجه ۴۰۵
ترموستات ۷۴ درجه پیکان 
ترموستات ۷۸ درجه پیکان 
کشویی گاردان پیکان 
راد وسط فرمان پیکان‌
میل ماهک کوتاه و بلند ۴۰۵
لوله اصلی آب پراید 
پیچ هواگیری درب ترموستات ۴۰۵